En 1400/10/28

 

  با توجه به استفاده از پروتکل https جهت افزایش امنیت ارتباط با ایمیل دانشگاه نیاز است که برای اتصال دفعه ی اول، در صورت دیدن پیغام های زیر با توجه به نوع مرورگر، طبق شکل های زیر، روی گزینه‌ی نشان داده شده کلیک نمایید.

 

 اگر مرورگر شما internet explorer است :

      

 

 

 اگرمرورگر شما google chrome است:

       

 

 

 اگر مرورگر شما Mozilla firefox است:

  در صفحه‌ی بعد:                                                                                                                 

   و در پنجره‌ی ظاهر شده گزینه confirm security exception را کلیک نمایید.

پس از این مراحل صفحه ایمیل دانشگاه باز خواهد شد.

  

در صورت هرگونه مشکلی با شماره 2222909-0141 تماس حاصل نمایید.