En 1399/04/22

image_2019_12_7-14_57_59_201_RIc.jpg

انّا لِلّه وَ انّا الَیهِ راجِعُون
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر حمیده حکیمی عضو هیئت علمی گروه پرستاری
▪️با نهایت تأثر و تألم درگذشت مادر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه طلبِ غفران الهی و برای شما و سایر بازماندگان از درگاه حضرت حق، صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
♻️ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان‌

اطلاعیه
به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری می رساند آزمون شفاهی امتحان جامع در نیم‌سال اول ۹۹_۹۸ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۴ برگزار خواهد گردید

« آگهی تجدید مزایده عمومی »

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان در نظر دارد بوفه دانشجویی خود را واقع در شهر لاهيجان ، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان با 200 متر مربع زیر بنا از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به مدت يكسال واگذار نمايد.لذا از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اوراق مزایده با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 000/500 ریال( غير قابل استرداد ) به شماره حساب 0105666171003 (شناسه 2181010254) نزد بانک ملی ایران شعبه امام خميني لاهيجان (كد 3927) در ساعات اداری به نشانی: لاهيجان - خيابان كاشف شرقي – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان - ساختمان دانشكده فني و مهندسي، طبقه پنجم، اداره حقوقی مراجعه نمایند. ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزايده برابر سی و سه ميليون ريال مي باشد و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد دارای اختیار تام می‌¬باشد. بدیهی است کلیه مفاد آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی حاکم بر تشریفات مزایده می¬‌باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
شماره هاي تماس : 42222908 و 42222910-013

به نام خدا
قابل توجه دانشجویان گرامی شاهد وایثارگر- بدینوسیله باطلاع می رساند به منظور تشکیل کانون شاهد وایثارگر واحد لاهیجان( مطابق دستورالعمل صادره از سازمان مرکزی) به دفتر شاهد وایثار گر واقع در طبقه پنجم ساختمان دانشکده فنی ومهندسی مراجعه فرمائید.معاونت دانشجویی وفرهنگی- امورشاهد وایثارگر

Capture.PNG

Capturehhhhhhh.PNG

image_2019_11_25-8_16_56_413_2Wv.jpg