به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سازمان بسیج اساتید استان گیلان در نظر دارد اردوی راهیان نور ویژه استادان بسیجی را از تاریخ 93/12/22 لغایت 94/1/2 برگزار نماید.

لذا از تمامی استادان علاقمند تقاضا می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و برنامه ریزی های لازم در اسرع وقت به طبقه پنجم دانشکده فنی و مهندسی دفتر بسیج استادان دانشگاه یا حوزه روابط عمومی مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه