قابل توجه کلیه دانشجويان


صندوق رفاه دانشجويان در راستاي كمك به دانشجويان براي  ترم آينده

 (نيمسال اول94/95)از تاريخ 94/05/17 تا تاريخ 94/07/20 شـروع

به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه(ميان مدت با اقساط 10ماهه)مي‌نمايد

لذا دانشجويان متقاضي مي توانند با مراجعه به صندوق رفاه نسبت

به اطلاع ازشرايط وام ،دريافت وتكميل فرم هاي مربوطه

تا زمان تعيين گرديده اقدام نمايند.


صندوق رفاه دانشجويان واحد لاهيجان