En 1399/03/13

هوا که آکنده از بوی مهر می شود، صدای خش خش برگهای زیرپا، سمفونی راهمان می گردد، راهی که اگر نبود ایثار مردان و زنانی از جنس نور هرگز چنین بی خطر پذیرای گامهاي در طلب دانشمان نمی گشت. پس به شکرانه ی داشته هایمان، در طلیعه ی بهار دانش، گام می نهیم در مسیر آموختن، با یاد آنها و به نام او.

بدینوسیله به استحضار میرساند:
جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
در دو نوبت زمانی به شرح ذیل برگزار خواهدشد.
خواهران: 10 صبح سه شنبه 14 مهرماه
برادران: 14 عصر سه شنبه 14 مهرماه
مکان: سالن علامه حزین لاهیجی