En 1399/03/17

 بر اساس اطلاعیه حوزه پژوهش و فناوری واحد لاهیجان تعداد 3 نفردانشجو بویژه دانشجویان مقطع ارشد که مسلط به امور کامپیوتری می باشند جهت کار دانشجویی به حوزه معاونت پژوهش و فناوری (دانشکده علوم پایه طبقه پنجم) مراجعه نمایید.