En 1399/03/18

روابط عمومی برای تکمیل کادر...
خبری،گزارش نویسی،تصویربرداری،صدابرداری،کسانی که آشنایی باسیستم های صوتی و.... دارند دعوت به همکاری می کند
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به روابط عمومی واحد واقع در طبقه 5 دانشکده فنی و مهندسی مراجعه نمایند.