En 1399/03/17

بدینوسیله باطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند با عنایت به محدودیت زمانی، در اسرع وقت نسبت به مطالعه آئین‌نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/12/17 نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه و ضمیمه کردن مدارک و مستندات درخواستی و تحویل آن به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واقع در طبقه پنجم دانشکده فنی مهندسی مبادرت نمایند.

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان


دانلود آیین‌نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی