En 1398/07/29

به مناسبت یادبود شهادت دکتر چمران و روز قشر،

حلقه صالحین با عنوان بسیج و مهدویت در روز چهارشنبه مورخه دوم تیرماه از ساعت 9.45 الی 11 با سخنرانی استاد رمضانیا در سالن حکیم زاده دانشکده علوم پایه برگزار می گردد.