En 1399/03/09

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته مهندسی پرتوپزشکی واحد لاهیجان میرساند، سرفصل بازنگری شده ابلاغی ( موضوع بخشنامه 34311 / 30 مورخ 20 مرداد ۹۵) برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۵ و بعد از آن بوده و شامل دانشجویان قبل از سال ۹۵ نگردیده و این دانشجویان با مدرک مهندسی پرتو پزشکی که مورد تایید وزارت علوم می باشد فارغ التحصیل خواهند گردید.

 

لازم به ذکر است علاقه مندان به این رشته می توانند در شته های مهندسی هسته ای و یا مهندسی پزشکی که در این واحد دانشگاهی دایر می باشد ثبت نام نمایند مضافا اینکه رشته مهندسی هسته ای با گرایش پرتو پزشکی در نیمسال اول ۹۵-۹۶ در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد دایر و دانشجو می پذیرد.