En 1399/03/09

در گذشته ماموريت يا رسالت دانشگاه صرفا مشتمل بر"آموزش" و "پژوهش" بود كه امروزه با توجه به تحولات جهاني و تغيير در روابط بين صنعت، دولت و دانشگاه رسالت سومي نيز به عهده دانشگاهها نهاده شده است و آن همان كارآفريني دانشگاهي و مشاركت در توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه است .در واقع كارآفرين شدن دانشگاهها انقلابی نو در ماموريت دانشگاهها به حساب می آید . دانشگاه كارآفرين دربرگيرنده و گسترش دهنده دانشگاه تحقيقاتي است. اگر چه در برخي از تحليلها تحليلگران، كارآفريني دانشگاهي را انحراف از مقاصد دانشگاه تحقيقاتي ميدانند. بنابراین عبور از دانشگاه آموزش محور به کارافرین با محوریت توسعه پایدار امروزه برای دانشگاههای آزاد کشور از شاخص های مهم محسوب می شود . به یمن حضور و تلاشهای ریاست دانشگاه ،دکتر سهراب کرد رستمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان در سالهای اخیر همواره بر مدار توسعه بوده وتوانسته است با مدیریتی علمی و مبتنی بر نگاه کارامد و موثر، نتایج بی بدیلی رادرعرصه ایجاد درآمد پایدار و اقدامات مبنایی در راستای نقشه جامع علمی دانشگاههای کشوربه سرانجام برساند .
تعدد و تنوع و تکثر رشته های دانشگاهی در مقاطع مختلف ،افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز تحقیقاتی علوم شیلاتی و فنون دریایی در راستای تجاری سازی امر پژوهش ،استفاده بهینه از ظرفیت های موجود واحد دانشگاهی ،حمایت از تولیدات داخلی و حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی ،فراهم نمودن بستری مناسب در راستای متنوع سازی منابع درآمدی ،تاسیس آزمایشگاههای تخصصی در سطح ملی و... حداقل اقدامات مهم و موثر ریاست فعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان می باشد .
نکته حائز اهمیت آنست که امروزه با توجه به ضرردهی برخی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در کشور به جرات می توان گفت که با دارا بودن پتانسیل های علمی وعملی و عزم جدی نیروهای انسانی ،این واحد دانشگاهی بسیار فراتر از اکثر واحد های استانی و کشوری دیگر بوده و همواره در این دوره ثابت نموده است که تمام جهت گیری ها و برنامه های راهبردی این واحد دانشگاهی در راستای توسعه پایدار و نو آوری و کارآفرینی ،همگام با ارتقاء سطح فرهنگ علمی در جامعه می باشد. بی شک، «توسعه علمی» کلید توسعه همه جانبه و پایدار است. اگر علم توسعه یابد، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعه نیز در مسیر و سمت توسعه و پیشرفت قرار می‌گیرد و حرکت کشور به سوی اهداف متعالی شتاب می‌یابد و دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان امروزه با داشتن اساتیدی مجرب از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

مهدی روحی

photo_2016-10-10_19-22-53.jpg