En 1399/03/13

کرسی آزاد اندیشی تبیین مسائل دینی به ویژه نماز برای دانشجویان در خوابگاه الزهرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار شد. این مراسم سه تن از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخته و همچنین مراسم زیارت عاشورا با حضور جمع کثیری از دانشجویان خواهر در خوابگاه الزهرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار شد. عمده مباحث مطرح شده در این گفتمان پیرامون سبک زندگی، نحوه زندگی سالم و اسلامی، نحوه استفاده صحیح از فضای مجازی و کرامات سیدالشهدا بود.

در ادامه مجلس مراسم زیارت عاشورا، طراح پرسش و اهدای جوایز به پاسخ دهندگان  دیگر برنامه های این مراسم بود.

photo_2016-10-19_00-43-08.jpgphoto_2016-10-19_00-42-58.jpgphoto_2016-10-19_00-42-45.jpgphoto_2016-10-19_00-42-29.jpgphoto_2016-10-19_00-44-22.jpg