En 1399/03/11

در این دیدار دکتر کرد رستمی انجمن ها را بازوی محرکه دانشگاه دانسته و انجمن ها را به همدلی و هم کاری، بالا بردن روحیه نشاط علمی در دانشگاه و عدم مایوس شدن از جواب منفی شنیدن، سفارش نمودند  و تمامی دانشگاه و مجموعه دانشگاهی را در خدمت دانشجویان و نمایندگانشان در انجمن ها دانسته اند.

photo_2016-10-30_17-17-42.jpgphoto_2016-10-30_17-17-39.jpgphoto_2016-10-30_17-17-16.jpgphoto_2016-10-30_17-17-14.jpgphoto_2016-10-30_17-17-12.jpgphoto_2016-10-30_17-17-07.jpgphoto_2016-10-30_17-17-05.jpg

photo_2016-10-30_17-17-54.jpg