مراسم یاد بود مرحوم دکتر حسن ثابتی  در روز چهارشنبه مورخه 12 آبان ماه ساعت 11 در مسجد دانشگاه برگزار می شود،  از همه دانشگاهیان برای شرکت در مراسم فوق دعوت می گردد.

IMG_20161031_142845.jpg