En 1399/03/09

مراسم یادبود مرحوم دکتر حسن ثابتی در روز چهارشنبه در مسجد دانشگاه آزاد اسلامی با حضور خانواده مرحوم، اساتید ، کار کنان و دانشجویان برگزار گردید و در انتهای مراسم درختی به یاد این استاد مرحوم در دانشگاه کاشته شد.

photo_2016-11-03_12-22-08.jpgphoto_2016-11-03_12-21-57.jpgphoto_2016-11-03_12-21-52.jpgphoto_2016-11-03_12-21-50.jpgphoto_2016-11-03_12-21-47.jpgphoto_2016-11-03_12-21-30.jpgphoto_2016-11-03_12-22-16.jpgسجد

photo_2016-11-03_12-22-04.jpg

photo_2016-11-03_12-26-08.jpg