En 1398/08/01

یک سال از رحلت غیر باور همکار بزرگوارمان در گروه پرستاری گذشت.

photo_2016-11-14_10-07-45.jpg