En 1399/03/13

کارگاه آشنایی با قوانین، مقررات و آِیین نامه های  آموزشی ویژه مدیران دانشکده و  گروه های آموزشی از روز دوشنبه الی چهارشنبه ( 1 الی 3 آذر ماه) ساعت 8.30  در سالن خواجه نصیر  برگزار می گردد. 

photo_2016-11-21_11-34-41.jpgphoto_2016-11-21_11-34-45.jpgphoto_2016-11-21_11-34-43.jpgه ) برگphoto_2016-11-21_11-34-51.jpg