En 1399/03/17

مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و تقدیر از سه پژوهشگر برتر استان به روایت تصویر

در مراسم فوق که امروز برگزار گردید از سه پژوهشگر برتر استان دکتر گودرزوند چکینی. دکتر الهیاری  و دکتر مسکین فام تقدیر گشت.

به استحضار می رساند  خانم دکتر مسکین فام عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان می باشند

photo_2016-12-12_16-31-01.jpg

photo_2016-12-12_16-30-58.jpgphoto_2016-12-12_16-30-53.jpgphoto_2016-12-12_16-30-49.jpgphoto_2016-12-12_16-30-43.jpgphoto_2016-12-12_16-30-40.jpgphoto_2016-12-12_16-30-37.jpgphoto_2016-12-12_16-30-33.jpgphoto_2016-12-12_16-32-15.jpgphoto_2016-12-12_16-32-12.jpg