En 1399/03/14

گسترش سریع سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر، بعد جدیدی در علوم کشاورزی فراهم آورده است.

نرم افزارهای گیاهی و بانک های اطلاعاتی ابزارهای ارزشمندی هستند که علوم کشاورزی را به عصر اطلاعات منتقل می­نماید. بنابراین استفاده از نرم افزارهای  می تواند به عنوان ابزاری قوی برای مدیریت سیستم های تولید کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. کارگاه حاضر نیز با هدف معرفی و آموزش مدل SPSS برای دانشجویان و  هیات علمی رشته کشاورزی اجرا شده است.

شایان ذکر است کارگاه فوق در سایت کامپیوتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار گردید و مدرس کارگاه فوق نیز دکتر ابراهیم امیری عضو هیات علمی این واحد بود.

photo_2016-12-12_23-38-37.jpgphoto_2016-12-12_23-38-57.jpgphoto_2016-12-12_23-38-53.jpgphoto_2016-12-12_23-38-45.jpg