En 1399/03/14

کارگاه  یک روزه تصویرسازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان  به سرپرستی محمد بررنگی برگزار شد.

این کارگاه  که با حضور ۳۰ نفر از دانشجویان گروه گرافيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان برگزار گردید،  ابتدا تعدادى از آثار هنرمندان تصويرگر  تاثيرگزار ايرانى به نمايش گذاشته شد و سپس با توجه به موضوعى که از قبل پيش بينى شده بود، شرکت کنندگان  با استفاده از خلاقيت خود، تصويرى جديد را طراحی نمودند .در این راستا از  داوطلبان درخواست شده بود تا تصاويرى از فرش ايرانى، چرخ خياطى، ماشين و یا هر شی ای که  جزو خاطره آنهاست با خود به همراه آورده و در این مورد به بحث و تبادل نظر بپردازند . هدف نهايى از برگزاري اين رويداد بدست آوردن بخش تصويرى درونى با توجه به تجربه و شخصيت هر فرد در قالب خاطره و تجربه بوده است.

photo_2016-12-13_00-14-22.jpgphoto_2016-12-13_00-11-25.jpgphoto_2016-12-13_00-13-44.jpgphoto_2016-12-13_01-34-26.jpg