En 1399/03/09

کارگاه آموزشی با موضوع"ماهیت و احکام سرقفلی، حق کسب و پیشه"که یکی از چالش های عمده، در خصوص پرونده های حقوقی است  در دانشگاه ازاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار گشت.

کارگاه فوق با سخنرانی جناب آقای دکتر سالار نوبهاری لنگرودی از اساتید خبره و توانمند این رشته برگزار گردید.

به گزارش تهیه شده از این کارگاه ، آقای نوبهاری بیان نمودند:حق کسب و پیشه و سرقفلی از مفاهیم مربوط به قانون موجر و مستاجر می باشد و علی رغم اینکه عرف آنرا یکی میدانند، اما از نظر قانون تفاوت های بنیادین و آشکاری را از یکدیگر دارند و پایگاه قانونی این دومفهوم از یکدیگر متمایز نیز میباشند.

وی افزود: عنوان  حق کسب و پیشه و تجارت را قانونگذار سال 56 از آن نام برده و شرایط و احکام آن را بیان کرده، اما حق سرقفلی در قانون سال 76 عنوان و قانونگذار احکام مربوط به آن را تعیین نموده و همچنین ایشان با توضیح و توصیف هرکدام و بیان مصداق هایی به ادامه ی بحث و چالش های کاربردی پرداختند.

نوبهاری هدف از بررسی این دو مفهوم را ، احراز شباهت ها و تفاوت هایی دانست  که این دو عنوان، نسبت بهم دارا می باشند و این دوحق در قانون بصورت مجزا بیان شده است.

به استحضار می رساند کارگاه فوق به همت حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و انجمن حقوق این واحد و به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.

photo_2016-12-13_02-02-36.jpgphoto_2016-12-13_02-02-43.jpg