En 1399/03/09

دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات باید در ۵ جلسه دفاع پایان نامه ارشد قبل از دفاع از پایان نامه خود شرکت داشته باشند، 

برای دریافت فرم کلیک نمایید