En 1399/03/14
اطلاعیه مهم، 
ضمن ابراز تسلیت مجدد، 
در روز دوشنبه و سه شنبه  مورخ 20 و 21 دیماه دانشگاه تعطیل بوده و  هیچگونه فعالیت های آموزشی ،اداری و  برگزاری امتحان انجام نمی شود .  
در روز 4 شنبه مورخ 22 دی دانشگاه باز بوده و قسمت اداری آن مشغول به خدمت رسانی  می باشد ولی امتحانات در این روز برگزار نمی گردد. زمان و مکان برگزاری امتحانات در ایام لغو شده از طریق کانال و سایت اطلاع رسانی می گردد.
با تشکر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان