En 1399/03/14
بسمه تعالی
اطلاعیه مهم مالی
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند عدم امکان انتخاب واحد با وجود واریز شهریه علی‌الحساب (شهریه ثابت + قسمتی از شهریه متغیر) و بروز هرگونه مشکل دیگر در کارنامه مالی پرتال دانشجویی، به دلیل اشکال فنی درسیستم شهریه می‌باشد. این دسته از دانشجویان می توانند در ثبت نام باتاخیر با مراجعه به حسابداری دانشجویی انتخاب واحد نمایند.