En 1399/03/16

اطلاعیه تخفیف دانشجویی

بدینوسیله باطلاع میرساند

دانشجویانی که متقاضی استفاده از تسهیلات تخفیف دانشجویی درنیمسال دوم 96-1395 می باشند ، می بایست با ارائه مدارک و مستندات به حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی واقع در طبقه پنجم ساختمان دانشکده فنی ومهندسی مراجعه و نسبت به تکمیل و تحویل فرم درزمان تعیین شده اقدام نمایند تا پس از بررسی ، تصمیمات لازم دراین خصوص اتخاذ گردد.

لازم بذکراست،درخواست ها باتوجه به شرایط مالی واقتصادی دانشجو ویا سرپرست وی بررسی و اولویت بندی می گردد

زمان مراجعه : از یک شنبه 1/12/95 لغایت دوشنبه 23/12/95

*به دلیل محدود بودن بودجه تخفیف دانشجویی ، به تقاضاهایی که خارج از بازه زمانی اعلام شده باشد،هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

* شرایط تخفیف:

  1. خانواده هایی که همزمان بیش از یک دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاداسلامی دارند
  2. همسر و فرزندان هیات علمی وکارکنان داشگاه آزاد اسلامی
  3. سایر موارد خاص که احیانا" در آئین نامه جدید پیش بینی شده است 

*نکات مهم :

- تخفیفات فقط درمدت مجازتحصیلی(کاردانی پیوسته وناپیوسته 4 نیمسال،کارشناسی پیوسته    8 نیمسال،کارشناسی ناپیوسته 4 نیمسال، کارشناسی ارشد 4 نیمسال) شامل دانشجو می گردد.

- ارائه مدارک و مستندات نظیر، برگه انتخاب واحد و یا کارنامه کل تایید شده  برای تمامی متقاضیان وعلاوه برآن تصویر شناسنامه برای متقاضیان بند(1) شرایط تخفیف به هنگام مراجعه و تکمیل فرم الزامی می باشد.

- چنانچه دانشجو مشروط شود،درنیمسال بعد مشمول تخفیف نخواهدشد.

معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان