قابل توجه دانشجویان ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات
شنبه 7 اسفند ساعت 9 جلسه دفاعیه دانشجویان ارشد در سالن خواجه نصیر برگزار خواهد شد. یادآوری می شود که حضور دانشجو در ۵ جلسه دفاع قبل از دفاعیه الزامی است.