En 1399/03/17

نمایشگاه گل و گیاهان دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد لاهیجان با حضور کارکنان دانشگاه، دانشجویان و گروه های مردمی و دانش اموزان شهرهای مختلف استان آغاز بکار کرد...
ر این نمایشگاه دانشجویان و برخی اساتید دانشگاه محصولات خود در حوزه گلهای زینتی مانند ارکیده بنفشه، سرو ، بنجامین، کاکتوس و ... را عرضه کردند... دبیرستان های دخترانه شاهد لاهیجان (فاطمه الزهرا) و ماسال و همشهری های علاقمند، میهمانان روز اول نمایشگاه بودند...
نمایشگاه فوق از ساعت نه صبح روز دوشنبه در محل دایمی نمایشگاههای دانشگاه اغاز بکار کرد و تا عصر روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت

photo_2017-03-06_23-17-39.jpgphoto_2017-03-06_23-20-41.jpgphoto_2017-03-06_23-17-35.jpgphoto_2017-03-06_23-17-27.jpgphoto_2017-03-06_23-15-52.jpgphoto_2017-03-06_23-15-42.jpgphoto_2017-03-06_23-15-31.jpgphoto_2017-03-06_23-15-14.jpgphoto_2017-03-06_23-15-11.jpgphoto_2017-03-06_23-14-45.jpgphoto_2017-03-06_23-14-11.jpgphoto_2017-03-06_23-17-59.jpg