به دلیل برگزاری آزمون قرآن وعترت ، تمامی کلاسهای روز سه شنبه مورخ 93/2/2 ساختمان دانشکده علوم پایه از ساعت 9 الی 13 تعطیل می باشد.

بدیهی است کلاسهای ساعت 7:30 تا 9 ونیز کلاسهای عصر سه شنبه ساختمان دانشکده علوم پایه برگزار میگردد. لازم به ذکر است که تمامی کلاسهای دانشکده‌ها و گروههای آموزشی دانشگاه در ایام برگزاری آزمون قرآن وعترت تشکیل میگرددوغیبت دانشجویانی که در آزمون شرکت می نمایند موجه تلقی خواهد شد.

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه