En 1399/03/16

آغار مارتن کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، همزمان با سراسر کشور، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 در واحد لاهیجان به عنوان یکی از حوزه های برگزاری آزمون آغاز گردید.

در این دوره از آزمون ها 6062 نفر در چهار نوبت صبح و عصر روزهای 4شنبه و 5 شنبه مورخ 7 و 8 اردیبهشت  به رقابت پرداختند که 3166 نفر ازشرکت کنندگان زن و 2896 نفر مرد می باشند.

در نوبت صبح 5 شنبه 2411 در آزمون شرکت نمودند که 1314 نفر زن و 1097 مرد می باشند، در نوبت عصر این روز 585 نفر به رقابت پرداختند که 304 نفر زن و 281 نفر مرد می باشند.

درنوبت صبح آزمون روز جمعه 2285 نفر شرکت نمودند که 1045 نفر از آنان زن و 1240 نفر مرد می باشند، در نوبت عصر جمعه 781 در آزمون شرکت نموده اند که 503 نفر زن و 278 نفر مرد باشند.

photo_2017-04-27_14-12-25.jpgphoto_2017-04-27_14-12-22.jpgphoto_2017-04-27_14-12-20.jpgphoto_2017-04-27_14-12-17.jpgphoto_2017-04-27_14-12-14.jpgphoto_2017-04-27_14-12-05.jpgphoto_2017-04-27_14-12-02.jpgphoto_2017-04-27_14-12-00.jpgphoto_2017-04-27_14-11-48.jpgphoto_2017-04-27_14-11-45.jpgphoto_2017-04-27_14-11-42.jpgphoto_2017-04-27_14-11-30.jpgphoto_2017-04-27_14-12-28.jpg