En 1399/03/17

ورک شاپ تکرار و ترکیب حروف به مناسبت روز جهانی گرافیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،  کارگاه آموزشی یک روزه تکرار و ترکیب حروف به مناسبت روز جهانی گرافیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به سرپرستی دکتر پیمان علیزاده اسکویی عضو رسمی انجمن طراحان گرافیک ایران و با حضور 40 نفر از دانشجویان رشته کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته رشته ارتباط تصویری ( گرافیک) دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی دانشجویان به گروه های دو و سه نفره تقسیم شده و به ترکیب بندی حروف به وسیله برش و تکرار حروف پرداختند که در نهایت آثار بدست آماده از هر گروه در کنار هم تشکیل دهنده جمله "روز جهانی گرافیک مبارک " شد و در محوطه دانشگاه در معرض نمایش قرار گرفت.

photo_2017-05-02_00-35-28.jpgphoto_2017-05-02_00-35-07.jpgphoto_2017-05-02_00-35-32.jpgphoto_2017-05-02_00-35-39.jpgphoto_2017-05-02_00-35-28.jpg