برگزاری حلقه صالحین با موضوع اهمیت مشارکت در انتخابات+ تصاویر

photo_2017-05-16_23-33-10.jpgphoto_2017-05-16_23-33-06.jpgphoto_2017-05-16_23-29-26.jpgphoto_2017-05-16_23-32-55.jpgphoto_2017-05-16_23-32-58.jpgphoto_2017-05-16_23-33-25.jpg