En 1399/03/17

به اطلاع کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم می رساند با توجه به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه فناوری بهینه سازی انرژی و محیط زیست که با اهداف جذب ایده های نوآورانه فعالیت می نماید، این مرکز جهت دریافت ایده های نوآورانه در زمینه های ذکرشده اعلام آمادگی نموده است. علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر و استفاده از این خدمات به سایت اینترنتی ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست به آدرس ceee.isti.ir مراجعه فرمایند.