En 1399/03/13
بیانیه هیات رییسه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان پیرامون آزادی فرزند همکار دانشگاهیمان  سرکار خانم محمدی
هرکس نفسی را حیات بخشد همانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است ( کلام الله مجید)
خانواده ی بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی بار دیگر باهمت والای کادر علمی و اداری خود ثابت کرد که هرگاه پای مردی و مردم داری به میان آید در میدان عمل حرف بسیاری برای گفتن دارد و انچه برای یکی از عزیزان همکار اتفاق افتاد و باعث شد همه مجموعه ی دانشگاه ازاد برای رفع مشکل به تکاپو افتند مصداق بارز آن است . به تعبیر سعدی بزرگ که سرود : 
بنی آدم اعضای یک دیگرند 
که در آفرینش ز یک گوهرند 
چو عضوی به درد آورد روزگار 
دگر عضو ها را نماند قرار
خانواده بزرگ دانشگاه آزاد واحد لاهیجان !  درود بر شرف و غیرت و همت بلندتان باد که با همدلی و نیک اندیشی ،  غبار اندوه را  از جبین خاطر همکاری گرانمایه زدودید . به شما به پاسداشت کرامت تان و نیز  به همکار گران پایه مان سرکار خانم محمدی برای بازگشت فرزند دلبند و جگر گوشه ی عزیزشان به آغوش گرم خانواده تبریکی صمیمانه می گوییم . از زحمات برادر گرامی جناب سید حبیب موسوی مدیر محترم گروه اجتماعی iauو سرکار خانم آقاسیان همکار ارجمند دانشگاهی مان برای ایجاد گروه گلریزان و تمامی اعضای گرامی این گروه که جلوه های بی نظیر انسانی اسلامی را به نمایش در آوردند کمال سپاسگزاری را تقدیم می داریم . خداوند تبارک و تعالی را شاکریم که فطرت نوع دوستی را در وجودمان قرار داده است تا سبب ساز شادی دلی باشیم .
هیات محترم  رییسه  ، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان ارجمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
@liau_ac_ir