En 1399/03/13

با نزدیکی نیمسال اول 97-96 جلسه پژوهش و فناوری واحد در تاریخ دوشنبه بیست شهریور با حضور مدیران پژوهشی و رؤسای دانشکده ها برگزارگردید. در این جلسه ابتدا آقای دکترفلاح چای معاونت محترم پژوهش وفناوری واحد در خصوص لزوم رعایت بحث ایمنی آزمایشگاهها و پیاده سازی مفاد بخشنامه ایمنی در همه آزمایشگاهها نکاتی را ایراد فرمودند. همچنین لزوم آموزش به کارشناسان در برخورد با موارد حادثه ساز و نحوه برخورد با این موارد مباحثی مطرح گردید.

همچنین مشکلات دانشکده های مختلف در حوزه پژوهش مطرح و راه حل مناسب ارائه گردید. در خصوص لزوم هدایت موضوع پایان نامه ها واستفاده از امکانات آزمایشگاهها و کارگاههای واحد  امکانات آزمایشگاه ساها و پویائی این قسمت که می تواند منجر به درآمدهای غیر شهریه ای شود مسائل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. تصمیم برآن شد موضوع پایش و ارزیابی تخصصی پروپوزالها در هر IMG_20170912_095642.jpgIMG_20170912_095647.jpgIMG_20170912_095645.jpgدانشکده بطور IMG_20170912_095656.jpgتخصصی انجام شده و انتخاب داورها با دقت نظر بیشتری انجام شود.