En 1399/03/13

photo_2017-11-10_23-00-47.jpg

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن اعضای هیات علمی متخصص، نقش مهم و اثرگذار در تربیت و آموزش نیروی انسانی دیگر نهادها و بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه را برعهده دارد. نظر به سیاستهای کلان دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر افزایش درآمدزایی غیرشهریه ایی، برگزاری دوره های کوتاه مدت یکی از برنامه های استراتزیک دانشگاه آزاداسلامی است تا با استفاده از توانمندیها و پتانسیلهای موجود دانشگاه دوره های عمومی و تخصصی برای سایر موسسات ،ارگانها و سازمانهای دولتی،خصوصی و دوره های مورد نیاز دانشجویان و اسساتید را برگزار نماید. از این رو لازمست اساتید محترم دانشگاه ازاد اسلامی لاهیجان و سماء لاهیجان دوره های مدنظر خود را  اعلام نمایند تا برنامه ریزی های لازم برای برگزاری دوره ها توسط امور برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان صورت پذیرد. برگزاری دوره های کوتاه مدت توسط اساتید علاوه بر منافع مالی و تکمیل ساعات موظفی تدریس، امتیازاتی را طبق بخشنامه 93198/57 مورخ 1/12/94 در ارتقا اعضای هیات علمی بدنبال دارد. به این منظور و با هدف شفاف سازی موضوع کارگاه یک روزه با عنوان:

"کارگاه  آموزشی- توجیهی آیین نامه آموزشهای تخصصی و کاربردی کوتاه مدت"  در روز دوشنبه  22/8//96 از ساعت 9 صبح در سالن خواجه نصیر الدین طوسی برگزار می شود. شایان ذکر است برگزاری این دوره/کارگاه در اولویت تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 95 ابلاغ گردیده است. لذا حضور تمامی اساتید هیات علمی در این دوره الزامی است و برای شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه  8 ساعت حضور (آموزش ضمن خدمت) صادر می گردد.

برای اطلاع از نحوه اعلام دوره ها، راهنمایی در سایت دانشگاه ازاد اسلامی  واحد لاهیجان قسمت آیین نامه دوره های کوتاه مدت بهمراه فرمهای مربوطه قرار داده شده است. همچنین داخلی 407 آقای راستگو کارشناس دفتر توانمند سازی نیروی انسانی و آموزشهای کاربردی پاسخگوی شما در این زمینه می باشند.