En 1399/03/13
اطلاعیه مهم: دانشجویان عزیزی که هنگام واریز مبلغ  شهریه خود به حساب دانشگاه هزینه را پرداخت ولی در کارنامه مالی آنان لحاظ نشده است، اعمال ذیل را برای رفع اشکال انجام داده تا موفق به انتخاب واحد شوند:  1 - پس از ورود توسط یوزر و پسورد در صفحه شخصی خود به بخش امور مالی دانشگاه ورود کنید. 2- کلیک روی بانک ملی.  3 -  کلیک روی پرداخت های ناموفق.   4 -  کلیک روی کنترل با بانک. که با انجام کنترل با بانک فیش آنان با موفقیت ثبت خواهد شد. در غیر اینصورت حضوری به امور مالی واحد حسابداری دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمایید.  
     *حوزه معاونت اداری و مالی*