به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند با توجه به اينكه در نيمسال دوم سامانه از سازمان مركزي مطابق با تقويم آموزشي اعلامي تنظيم گرديده است، چنانچه تاكنون انتخاب واحد ننموده اند حتي انتخاب آزمون جامع يا اخذ رساله يا پايان نامه مربوط به دانشجويان تحصيلات تكميلي ، حتما در بازه زماني ٢٨ بهمن لغايت ٣ اسفند اقدام نمايند. پس از اين زمان بدليل بسته شدن سامانه امكان انتخاب واحد توسط آموزش ميسر میسر نبوده و برای تمامی دانشجویانی که در این فرصت مجدد انتخاب واحد ننمایند مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات و با اخذ شهریه ثابت صادر شده و هیچ عذر و بهانه ای قابل قبول نخواهد بود.
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد لاهیجان