En 1399/03/14
اطلاعیه مهم:
از تمامی معاونین، روسای  دانشکده ها،  مدیران دانشگاهی و مدیران گروهای آموزشی دعوت می شود تا در جلسه هم اندیشی دکتر بیدریغ رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و سیاهکل در روز سه شنبه  مورخ ۱۹ تیر ساعت ۱۳.۴۵ در  سالن شهید آوینی حوزه ریاست شرکت نمایند.
حضور کلیه مدعوین در جلسه فوق الزامی می باشد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان