En 1399/03/09

احتراما به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان می رساند که بر اساس بخشنامه های صادر شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه و همچنین تقویم آموزشی اعلام شده، حداکثر تاریخ دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی تا 1397/6/21 اعلام می گردد. از اینرو شایسته است جهت فراهم سازی تمهیدات دفاع از پایان نامه قبل از تاریخ فوق به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایید.

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان