« بسمه تعالی »

به اطلاع عموم متقاضیان اعم ازاساتید، محققان، دانشجویان، شرکت ها و سایر علاقه مندان می­رساند براساس موافقت اصولی اخذ شده از سوی مدیرکل محترم توسعه فناوری ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی در پاییز 97، فهرست این دوره ها به شرح جدول ذیل تقدیم می­گردد.

(ضمنا برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان 50 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.)

شماره حساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان :           0105666171003  

شناسه ساها:                          41929901001655

متقاضیان می­توانند جهت ثبت نام با همراه داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، اصل فیش واریزی و یک شماره تلفن جهت تماس ضروری در روزهای شنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9 صبح به مسئول دفتر معاونت محترم پژوهشی یا اتاق انجمن های علمی، هنری و ادبی حوزه معاونت پژوهشی آقای دکتر رضاپور مراجعه فرمایند.

ردیف عنوان دوره نام مدرس هزینه ثبت نام متقاضی در دوره (ریال) تاریخ برگزاری مکان دوره
1

آموزش کار با دستگاه اسپکتروفتومتری

UV-VIS

دکتر فاطمه شریعتی 3500000 97/9/27 سالن حکیم زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
2 روش های تعیین کیفیت آب و پساب دکتر فاطمه شریعتی 6000000 97/9/28 سالن حکیم زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان