جناب آقای سید علی سعادت میر قدیم ، همکار محترم ،  درگذشت پدر  بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم و از خداوند علو درجات را برای آن مرحوم خواستاریم.
روابط عمومی دانشگاه