En 1399/03/17

اطلاعیه تغییر محل برگزاری
بدین وسیله به اطلاع می رساند کارگاه start up در ساعت ۱۰.۳۰ روز دوشنبه ۹۷.۱۲.۱۳ در سالن دکتر حکیم زاده واقع در طبقه اخر ساختمان علوم پایه برگزار میگردد.
شرکت در این کارگاه موجب دانش افزایی در زمینه کسب و کارهای جدید می شود.