En 1399/03/17

اطلاعیـه
رسول اکرم (ص):
 هرکس بشنود  صدای مسلمانی را که فریاد کند، مسلمانان به فریادم برسید و او کمک نکند، دیگر مسلمان نیست.
        بنابر پیشنهاد جمع کثیری از اساتید و کارکنان این واحد دانشگاهی و در راستای لبیک به ندای کمک خواهی هموطنان سیل زده، یک روز از حقوق و مزایای فروردین ماه همکاران دانشگاهی واحد لاهیجان برای کمک به مردم عزیز      سیل زده اهدا می گردد.
         آن دسته‌ازهمکارانی که به هر دلیل تمایل به مشارکت در این طرح را ندارند، می توانند درخواست انصراف خود را به مسئول حقوق ودستمزد ، آقای محمدی خواه تحویل نمایند
روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامـی واحد لاهیجـان