En 1399/05/22

اطلاعیه
به استحضار همکاران محترمی که تمایل به همکاری در برگزاری ازمون استخدامی که در دو نوبت صبح و عصر مورخ ۳۰ ابان ماه در این واحد دانشگاهی برگزار می شود، دارند، می توانند جهت ثبت نام به اداره آموزش مراجعه نمایند.