En 1399/03/14

اطلاعیه
به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری می رساند آزمون شفاهی امتحان جامع در نیم‌سال اول ۹۹_۹۸ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۴ برگزار خواهد گردید