به نام خدا

بنابر مصوبه هیئت رئیسه و تاییدات دکتر بیدریغ ، رئیس محترم دانشگاه و درراستای کم نمودن مراجعات حضوری و سلامتی دانشجویان و مراجعان گرامی و مبارزه با ویروس کرونا، تلفن مدیران دانشگاه به پیوست قرار داده می شود. از مراجعه کنندگان خواهشمند است قبل از ورود به دانشگاه با مدیر مربوطه هماهنگی لازم را انجام دهند

فایل پیوست