متاسفانه با خبر شدیم یکی از اساتید برجسته و با سابقه گروه زبان انگلیسی لاهیجان جناب آقای دکتر صیحانی به رحمت ایزدی پیوستند. ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان و جامعه دانشگاهی برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و برای باز ماندگان اجر جزیل و صبر جمیل خواستاریم.
از طرف اساتید، دانشجویان و کارکنان گروه زبان انگلیسی و روابط عمومی دانشگاه