En 1399/03/16

                                                                                   بسمه تعالی

اساتید گرامی و دانشحویان عزیز:

با توجه به تعطیلی فعالیتهای آموزشی دانشگاه و عدم برگزاری کلاسهای حضوری، مطابق دستور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی از روز سه شنبه 20 اسفند 98 کلاسهای مجازی دانشگاه شروع می شود. لذا برای استفاده از این کلاسها حتما قبل از شروع کلاسها وارد لینک زیر شده(وب سایت آموزش مجازی) و آموزش مربوط جهت استفاده از این کلاسها را مطالعه نمایید.

https://azad.iauec.ac.ir/teachers-film

https://azad.iauec.ac.ir/students_film

اساتید و دانشجویان برای استفاده از سامانه آموزش برخط (online)می بایست سیستم های مورد نیاز و اینترنت را طبق الزامات مورد نیاز (مطالعه فایل راهنمای اساتید و فایل راهنمای دانشجویان)مندرج در وب سایت زیر  تهیه نمایند، و قبل از شروع کلاسها نصب کنند.

https://azad.iauec.ac.ir

جهت ورود به کلاس آنلاین ابتدا به آدرس https://lmsmap.iauec.ac.irوارد شده و بر روی استان مربوطه کلیک کنید، و شهرلاهیجان را انتخاب کنید.

جهت ورود به راهنما و نرم افزارها می توانید ازاین لینک استفاده کنیدhttps://azad.iauec.ac.ir/support