En 1399/11/05
فراخوان طرح فطرت زمستان 99

بدین وسیله به اطلاع می رساند پذیرش طرح های فطرت با رویکرد نهضت ساخت ایران آغاز شده است. دانشجویان علاقمند می توانند پروپوزال تکمیل شده طرح خود را با توجه به محورهای ذکرشده در پوستر تا تاریخ 99/11/20 به دفتر یاشگاه پژوهشگران جوان واقع در طبقه پنجم دانشکده علوم پایه تحویل دهند.

پیوست

پوستر