En 1399/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم
احتراماً به استحضار می رساند معاونت توانمندسازی مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه در نظر دارد در راستای افزایش سطح کیفی و کمی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌های توانمندسازی به صورت ترکیبی از حضوری و غیرحضوری برگزار نماید.
نظر به اینکه برگزاری اولین دوره توانمندسازی این مرکز تحت عنوان دوره ملی بینش مطهر از تاریخ ۹۹/۱۱/۱۴ آغاز گردیده و زمان ثبت نام جهت شرکت متقاضیان نیز تا تاریخ ۹۹/۱۱/۲۲ تمدید شده، لذا خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع اعضای محترم هیات علمی، کارمندان شاغل در واحدها و مراکز آموزشی تابعه و اساتید حق التدریس جهت حضور حداکثری ایشان رسانده شود.
متقاضیان جهت آشنایی و اطلاع از نحوه ثبت نام به نشانی اینترنتی: http://binesh.iauec.ac.ir مراجعه فرمایند.
افرادی که از بیرون دانشگاه متقاضی ثبت نام در دوره می باشند درسایت بینش مطهر به آدرس: http://bineshemotahar.ir ثبت نام نمایند.
جهت تهیه کتب دوره از روش‌های ذیل اقدام گردد:
۱. سفارش از طریق سایت بینش مطهر : کتب به صورت پستی به سراسر کشور در مدت یکهفته ارسال می‌شود.
۲. تهیه کتب از شعب بینش مطهر استان: آدرس و تلفن شعب استان در سایت بینش مطهر می باشد.